Concursuri

Data Document Deschide

19.02.2024
Primăria comunei Alexandru cel Bun organizează examen de promovare în grad profesional superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun.
Proba scrisă în data de 29.03.2024. Interviul în data de 03.04.2024

Deschide

Data Document Deschide

21.06.2023
Rezultatele obținute la proba scrisă, proba interviu și punctajele finale pentru concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef birou - Biroul de Achiziții publice și Administrativ
Deschide

08.06.2023
Tabel privind selecția dosarelor în cadrul concursului de promovare organizat în data de 21.06.2023 pentru ocuparea funcției de conducere de Șef birou în cadrul Biroului Achiziții publice și Aministrativ
Deschide
19.05.2023 Anunț concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice generale de conducere Deschide

18.05.2023
Tabelul cu punctajul obținut la proba scrisă,rezultatul obținut la interviu și centralizatorul privind rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor vacante de Muncitor II - -Biroul achiziții publice și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Deschide

17.05.2023
Anunț continuare concurs pentru posturile vacante de Muncitori II -Biroul achiziții publice și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Deschide

10.05.2023
Tabel privind selecția dosarelor în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante de muncitor, treapta profesională II-Biroul achiziții publice și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Deschide

25.04.2023
Formular de înscriere - concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi vacante, de personal contractual de execuție, din cadrul Biroului Achiziții publice și Administrativ
Deschide

25.04.2023
Primăria Comunei Alexandru cel Bun Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi vacante, de personal contractual de execuție, din cadrul Biroului Achiziții publice și Administrativ,respectiv două posturi de muncitor, treapta profesională II . Bibliografie, tematică, formular de înscriere.
Deschide

Data Document Deschide
11.10.2022 Tabel privind selecția dosarelor din cadrul examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut organizat în data de 19.10.2022 Deschide
03.10.2022 Anunț organizare examen de promovare în grad profesional superior celui deținut al funcțiilor contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun Deschide
18.04.2022 Centralizator cu punctajele finale obținute de candidați la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale pe perioadă determinată de Guard- Compartiment Administrativ, Gospodăresc și Transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun Deschide
18.04.2022 Tabel cu punctajele obținute de candidat la proba interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale pe perioadădeterminată de Guard- Compartiment Administrativ,Gospodăresc și Transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun Deschide
18.04.2022 Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din 18.04.2022, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacant de Guard- Compartiment Administrativ,Gospodăresc și Transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun Deschide

11.04.2022
Tabel privind selecția dosarelor în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea pe perioadă temporar vacantă a postului contractual de Guard- Compartiment Administrativ,Gospodăresc și Transport.
Deschide

04.04.2022
Primăria Comunei Alexandru cel Bun Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual temporar vacant de Guard- Compartiment Administrativ,Gospodăresc și Transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului în data de 18.04.2022 ora 10.00 -proba scrisă și 21.04.2022 ora 10.00- proba interviu .
Deschide

Data Document Deschide
14.12.2021 Centralizator cu punctajele finale obținute de candidați la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Financiar Contabil,Impozite și Taxe locale,Gestionarea patrimoniului Deschide
14.12.2021 Tabel cu punctajele obținute de candidat la proba interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Financiar Contabil,Impozite și Taxe locale,Gestionarea patrimoniului Deschide
09.12.2021 Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din 09.12.2021, în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Financiar Contabil,Impozite și Taxe locale,Gestionarea patrimoniului Deschide
26.11.2021 Tabel privind selecția dosarelor în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Financiar Contabil,Impozite și Taxe locale,Gestionarea patrimoniului Deschide
05.11.2021 Formular înscriere concurs Consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Financiar Contabil,Impozite și Taxe locale,Gestionarea patrimoniului. Deschide
05.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției piblice vacante de execuție de Consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Financiar Contabil,Impozite și Taxe locale,Gestionarea patrimoniului. Bibliografie. Fișa postului. Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.Detalii